Giới thiệu

I. Tổng quan về FPT Telecom

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet hàng đầu khu vực.

FPT Telecom là thành viên của tập đoàn FPT – một trong những công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin. 

Thành lập vào ngày 31/01/1997, FPT Telecom được khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.

Sau hơn 25 năm hoạt động, FPT Telecom đã có hơn 10.000 nhân viên chính thức với gần 300 văn phòng giao dịch thuộc gần 90 chi nhánh và có mặt trên 59 tỉnh thành trên cả nước. 

II. Tầm nhìn và sứ mệnh

1. Tầm nhìn:

Với sứ mệnh tiên phong mang Internet đến với người dân Việt Nam cùng mong muốn lớn lao mỗi gia đình đều sử dụng ít nhất một dịch vụ của công ty. FPT Telecom đã không ngừng cải tiến và phát triển để phủ sóng hạ tầng mạng cáp quang trên khắp tỉnh thành cả nước. Xứng đáng với vị thế là “người” đi tiên phong, mở lối trong công cuộc phổ cập Internet tới người dân. Đem tới những dịch vụ giá trị

2. Sứ mệnh:

FPT Telecom đã và đang đặt dấu ấn trên trường quốc tế, nỗ lực thực thi chiến lược “Mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng” trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa cốt lõi “lấy khách hàng làm trọng tâm” và nền tảng sức mạnh công nghệ FPT, từ đó tiên phong trở thành Nhà cung cấp dịch vụ số có trải nghiệm khách hàng vượt trội, tốt nhất tại Việt Nam.

III. Lĩnh vực kinh doanh

  • Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng thông rộng
  • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, Internet
  • Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động
  • Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động
  • Cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng Internet, điện thoại di động
  • Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, Internet
  • Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông và Internet