Chào mừng bạn đến với website mangfptwifi.com!

Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng website mangfptwifi.com. Bằng việc sử dụng website mangfptwifi.com, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây. Chúng tôi có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ phù hợp trên website mangfptwifi.com. Vui lòng đọc những chính sách bên dưới để sẽ bạn nắm rõ các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. 

Bảo mật dành cho trẻ em

Website mangfptwifi.com được thiết kế không nhằm mục đích thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Website mangfptwifi.com không thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi. 

Trách nhiệm pháp lý của mangfptwifi và bên cấp phép

Trách nhiệm khi gặp phải bất kỳ nguy cơ nào do sử dụng website và nội dung của mangfptwifi thuộc về người sử dụng website, không có bất cứ liên quan nào đến mangfptwifi. 

Những thông tin tại website mangfptwifi.com được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát cũng như quyền hạn của mangfptwifi và các nhà cung cấp của chúng tôi. Do đó mangfptwifi không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, gián đoạn, hư hỏng, thất bại… của bất kỳ dữ liệu hay thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng website mangfptwifi.com

Trong phạm vi pháp luật cho phép, mangfptwifi cung cấp nguyên trạng website và nội dung trên website. Mangfptwifi, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi từ chối bảo đảm và chứng thực nhưng không giới hạn việc bảo đảm thương mại cho bên thứ ba, sẽ rằng quyền lợi của bên thứ ba không bị vi phạm và sự phù hợp với mục đích cụ thể theo đúng quy định của pháp luật. Mangfptwifi, bên cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi không bảo đảm các điều sau:

Độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, sự kịp thời của nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, các liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng các website của mangfptwifi.

Toàn bộ nội dung thuộc website mangfptwifi.com bao gồm: văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp phép của mangfptwifi và các tài liệu khác chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin.

Quyền hạn

Bạn cần đồng tình rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với mangfptwifi hoặc website của mangfptwifi là của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cũng cần đồng tình và bằng lòng thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến mangfptwifi hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Các Điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến những xung đột điều luật của pháp luật nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không từ bỏ bất kỳ các điều khoản và điều kiện này được coi là từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.